Markkinointihenkisyysmatriisi

Markkinoinnin pääsykoekirjassa esitetty markkinointihenkisyysmatriisi on pidemmälle kehitetty versio Ansoffin matriisina tunnetusta nelikentästä.

Ansoffin  matriisissa esitetään neljä vaihtoehtoa yrityksen kasvustrategiaksi. Markkinapenetraatiossa markkinoidaan olemassa olevia tuotteita vanhoille asiakkaille. Tuotetta ei muuteta, eikä yritys etsi uusia asiakkaita. Markkinakehitysstrategia tähtää vanhojen tuotteiden myymiseen uusilla markkinoilla. Tuotekehitysstrategia markkinoi uutta tuotetta vanhoille asiakkaille. Diversifikaatiossa myydään uusia tuotteita uusille asiakkaille.

Ansoffin matriisi esittää strategiat toistensa kanssa vaihtoehtoisina. Tikkasen ja kumppaneiden markkinointihenkisyysmatriisi taas näkee markkinointihenkisyyden tasapainotteluna eri kenttien välillä. Kentät eivät sulje toisiaan pois – yrityksen on tasapainoteltava eri kenttien välillä, mikäli se haluaa menestyä.

Markkinointihenkisyyttä ei pidä asettaa vastakkain myynti-, tuote- ja tuotanto-orientaation kanssa. Markkinointihenkisyyteen kuuluu markkinointiorientaation lisäksi piirteitä kaikista muistakin orientaatioista. Markkinointihenkisen organisaation on pyrittävä aktiivisesti myymään tuotteita nykyisille asiakkaille ja uusille asiakkaille. Yrityksen on jatkuvasti kehitettävä teknologiaa ja logistiikkaa entistä tehokkaammaksi. Näin kannattavuus saadaan paremmaksi. Lisäksi markkinointihenkisen yrityksen on kehitettävä tuotteiden laatua.

Kun kehittäminen on vähittäistä, kyse on lähinnä eksploitaatiosta. Radikaalin innovaation kautta kehittäminen puolestaan on eksploraatiota.

Vastaa