Suoritekohtainen kustannuslaskenta

Perinteinen kustannuslaskenta tähtää suoritekohtaisten kustannusten selvittämiseen. Suoritekohtaisten kustannusten tunteminen on tarpeen hinnoittelua, tuotantoa ja ulkoistamista koskevissa päätöksissä, budjetoinnissa sekä varaston arvon mittaamisessa.

Kustannuslaskentaan on tarjolla eri vaihtoehtoja, joista yritys valitsee itselleen parhaiten sopivan laskentajärjestelmän. Sopivuus riippuu yrityksen tuotteista ja tuotantotyypistä. Tavallisimmat vaihtoehdot ovat

  • jakolaskenta
  • lisäyslaskenta

Jakolaskenta sopii käytettäväksi, kun yritys valmistaa yhtä tuotelajia. Jakolaskennassa kustannukset jaetaan suoritteiden määrällä. Esimerkiksi sellutehtaan kokonaiskustannukset voidaan jakaa tuotettujen sellutonnien määrällä. Tällöin saadaan selville sellutonnin kustannus.

Lisäyslaskentaa käytetään, kun yritys valmistaa monia erilaisia tuotteita. Tällöin suoritteille kohdistetaan suoraan välittömät kustannukset ja välilliset kustannukset erityisen lisän avulla.

Hybridilaskenta sopii käytettäväksi, kun yrityksessä valmistetaan sekä keskenään samankaltaisia tuotteita että toisistaan poikkeavia tuotteita. Hybridilaskennassa yhdistetään jakolaskentaa ja lisäyslaskentaa.

Toimintopohjainen kustannuslaskenta eli toimintokustannuslaskenta on noussut perinteisten järjestelmien rinnalle. Se sopii käytettäväksi tuotantotyypistä riippumatta. Välittömät kustannukset kohdistetaan suoritteille suoraan, välilliset kustannukset niiden käyttämien toimintojen perusteella.

Toimintokustannuslaskentaa käytetään hyväksi toimintopohjaisessa johtamisessa eli toimintojohtamisessa. Toimintojohtamisessa huomio kiinnitetään tekijöihin, jotka aiheuttavat kustannuksia. Näistä käytetään myös ilmaisua kustannusajuri. Kustannusajureihin vaikuttamalla voidaan parantaa yrityksen tehokkuutta. Tavoitteena on seurata ja tehostaa yrityksen toimintaa pienentämällä kustannuksia, lyhentämällä tarvittavaa aikaa ja parantamalla laatua.

Tavoitekustannuslaskenta on kehitetty Japanissa. Järjestelmä on hintalähtöinen, asiakassuuntautunut, tuotekehityskeskeinen ja poikkitoiminnallinen. Tuotteelle määritellään ensin kilpailukykyinen markkinahinta, josta vähennetään yrityksen asettama tavoitekate. Näin saadaan selville tavoitekustannus. Jos yritys pystyy tuottamaan tuotteen tavoitekustannuksella, tuote menee kaupaksi ja kate on riittävä.

2 Responses to “Suoritekohtainen kustannuslaskenta”

  1. Seija Antikainen on syyskuu 16th, 2011 at 19:18

    Hei,
    olisin kiinnostunut kustannuslaskennan kurssituksesta/koulutuksesta. Onko mahdolllista saada lisätietoja asiaan liittyen?
    Kiitos jo etukäteen vastauksestanne.

  2. Kursseja löytyy kauppakorkeakouluista ja ammattikorkeakouluista — kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston kautta pääset varmasti helpoimmin haluamillesi kursseille.

Vastaa