Tasapainotettu mittaristo – balanced scorecard

Strategisen johtamisen kannalta on tärkeää, että johdon laskentatoimi käyttää yrityksen toiminnan ja suorituskyvyn mittaamisessa strategian kannalta tärkeitä mittareita. Kuitenkaan ei pidä käyttää liian montaa mittaria.

Kokonaisvaltaiset suorituskyvyn mittausjärjestelmät yhdistävät tavallisesti sekä taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita. Esimerkiksi yrityksen kannattavuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat luvut ovat taloudellisia mittareita. Asiakastyytyväisyys taas olisi ei-taloudellinen mittari.

Tasapainotettu mittaristo (BSC, balanced scorecard) on suosituin kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Se sisältää mennyttä toimintaa kuvaavia taloudellisia mittareita sekä tulevaisuuden huomioivia ei-taloudellisia mittareita. Viimeksimainitut mittaavat asiakastyytyväisyyttä, innovaatioita ja kehittymiskykyä. Siten BSC yhdistää pitkän ja lyhyen tähtäimen näkökulmat, yrityksen sisäiset ja ulkoiset näkökulmat sekä taloudelliset ja ei-taloudelliset mittarit.

Tasapainotettu mittaristo ottaa huomioon ainoastaan tärkeimmät strategian tekijät. Keskittyminen avaintekijöihin auttaa yrityksen johtoa huomioimaan tärkeät mittarit yhtenä kokonaisuutena. Samalla se auttaa arvioimaan, miten eri tekijöiden parannukset vaativat myös muiden tekijöiden huomioimista.

BSC sisältää neljä ulottuvuutta:

  • asiakkaan näkökulma
  • sisäinen näkökulma
  • innovoivuus ja oppiminen
  • taloudellinen näkökulma

Asiakkaan näkökulma mittaa esimerkiksi nopeutta, laatua, palvelua ja asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia.

Sisäinen näkökulma mittaa esimerkiksi prosessien läpimenoaikaa, laatua ja työntekijöiden tuottavuutta.

Innovoivuuden ja oppimisen näkökulmassa tarkastellaan esimerkiksi kykyä kehittää uusia tuotteita.

Taloudellinen näkökulma käyttää taloudellisia tunnuslukuja kuten pääoman tuottoprosentti, quick ratio ja omavaraisuusaste.

2 Responses to “Tasapainotettu mittaristo – balanced scorecard”

  1. tuleva katilainen on tammikuu 23rd, 2010 at 16:27

    Käytkö tänäkin vuonna uudet pääsykoekirjat läpi näillä sivuilla?

  2. Yritän ehtiä :-)

Vastaa