Yritysrahoituksen perusteet

Osakekurssit, markkinakorot ja valuuttakurssit kuuluvat nykyään päivittäiseen uutisvirtaamme. Euroopan aikaan illalla New Yorkissa tapahtuneet kurssikäänteet näkyvät yöllä Aasiassa ja aamulla myös Euroopan pörsseissä.

Nämä uutiset vaikuttavat nykyään sekä yksittäisten ihmisten että yritysten toimintaan. Markkinoilta kantautuvat tiedot antavat yritysjohdolle tietoa, jota he voivat käyttää investointipäätöksien pohjana. Investoinnin pitää nimittäin tuottaa enemmän, kuin mitä yritys joutuu maksamaan pääomasta.

Globaaleilla markkinoilla valuutta- ja korkomuutokset vaikuttavat myös sellaisiin yrityksiin, jotka eivät harjoita ulkomaankauppaa tai joilla ei ole valuuttalainoja tai -sijoituksia. Lisäksi valuutta- ja korkomarkkinoiden sääntelyn vähentäminen on tehnyt yritysten riskienhallinnasta entistä vaativampaa.

Vaikka yksityishenkilö ei sijoittaisikaan osakkeisiin tai kävisi valuuttakauppaa, voi hän tarvita markkinatietoa omaa talouttaan koskevan päätöksenteon pohjana. Korkokehitys vaikuttaa nimittäin sekä säästöjen tuottoon, että esimerkiksi asuntolainan korkoon. Asuntolainan korot näet sidotaan yleensä markkinakorkoon. Näin korkouutiset vaikuttavat myös yksityishenkilön henkilökohtaiseen talouteen.

Jos Euroopan keskuspankki päättää nostaa ohjauskorkoa, vaikuttaa se myös yritysten toimintaan. Jos yrityksellä on lainaa, joka on sidottu markkinakorkoihin, nostaa ohjauskoron nostaminen yrityksen lainakustannuksia. Kun korkotaso nousee, ovat korkosijoitukset sijoittajien kannalta houkuttelevampia kuin aikaisemmin. Osakesijoituksien houkuttelevuus taas laskee suhteessa korkosijoituksiin. Osakeantien järjestäminen hankaloituu, kun sijoittajien tuottovaatimus nousee. Tällöin osakkeista saadaan markkinoilta alhaisempi hinta.

Nykyään on mahdollista sijoittaa varoja erittäin moniin erilaisiin kohteisiin: esimerkiksi osakkeisiin, obligaatioihin, yrityslainoihin ja erilaisiin sijoitusrahastoihin. Sijoittajat kiinnittävät sijoituspäätöksiä tehdessään huomiota erityisesti kahteen asiaan: sijoituksen riskiin ja sen odotettuun tuottoon. Tuoton tulee vastata sijoituksen odotettua riskiä. Mitä suurempi riski sijoitukseen liittyy, sitä parempaa tuottoa sijoittaja haluaa riskin vastineeksi.

Vastaa