Kauppakorkeakoulun pääsykoekirjat 2012

Vuonna 2012 valintakokeen kysymykset pohjautuvat alla ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa jaettavaan aineistoon. Kesällä 2012 aineistokokeena järjestetään kansantaloustieteen osio.

Laskentatoimen ja rahoituksen oppikirjaa lukuunottamatta pääsykoekirjat ovat vanhoja tuttuja. Tänä vuonna myös matematiikka ja tilastotiede palaavat pääsykoekirjojen joukkoo — todennäköisesti monen harmiksi.

Pääsykoekirjat voit tilata jo nyt tekstissä olevaa linkkiä klikkaamalla!

Mitä aikaisemmin aloitat pääsykokeisiin valmistautumisen, sitä paremmin ehdit omaksua tämän paksun kirjapinon yksityiskohdat. Sen vuoksi pääsykoekirjoihin perehtyminen kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain.

 

Tienari, Janne & Meriläinen, Susan: Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa . WSOYpro 2009, ISBN 978-951-0-35364-6.


Ikäheimo, Seppo & Laitinen, Erkki K. & Laitinen, Teija & Puttonen, Vesa: Laskentatoimi ja rahoitus. Vaasan Yritysinformaatio Oy 2011, ISBN 978-951-96324-3-8.

Henrikki Tikkanen & Johanna Frösén: StratMark II: Strategisen markkinoinnin teho ja tulokset. Talentum Media Oy, 2011, ISBN 978-952-14-1672-9.

Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja. 4. uudistettu painos WSOYpro 2010 tai uudempi. ISBN 978-951-0-36875-6

Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo: Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä. 3. uudistettu painos, Helsinki 2003 tai uudempi. ISBN 978-952-91-6722-9

Vastaa