Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on maan suurin

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun on Suomen suurin kauppakorkeakoulu. Monitieteiseen yliopistoon kuuluu kauppatieteiden lisäksi myös insinööritieteitä ja design-korkeakoulu.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tunnettiin vielä muutamia vuosia sitten Helsingin kauppakorkeakouluna. Kauppakorkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun ja Taideteollisuuden korkeakoulun yhdistyessä syntynyt Aalto-yliopisto on yksi maan suurimmista yliopistoista.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun voi hakea opiskelemaan

  • perustason opiskelijavalinnassa
  • maisteritason valinnassa
  • jatko-opiskelijaksi tekemään väitöskirjaa

Kandidaatin tutkinto antaa hyvät valmiudet työelämään

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto antaa erinomaisen lähtökohdan maisteriopintoihin. Kuitenkin monelle KTK-tutkinto on nykyään riittävä ponnistuslauta työelämään.

KTK-tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen tutkinto. Aalto-yliopistossa se sisältää kaikille yhteisiä opintoja 60 opintopistettä (op), koulutusohjelman opintoja 60 op, kieli- ja viestintäopintoja 30 op sekä 30 op laajuisen sivuainekokonaisuuden.

Kandivaiheessa viisi koulutusohjelmaa

Tällä hetkellä opiskelija valitsee ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla yhden viidestä kandidaattitason koulutusohjelmasta.

Koulutusohjelmat ovat:

  • Business technology (englanninkielinen)
  • Johtaminen
  • Markkinointi
  • Taloushallinto
  • Taloustiede

Taloushallinnossa voi erikoistua kolmeen alaan: Finance (rahoitus), laskentatoimi ja yritysjuridiikka.

Kandista maisteriohjelmaan

Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija voi jatkaa maisteriopintoja.

Maisterivaiheen pääaineeseen täytyy hakea erikseen. Eri oppiaineet ovat määritelleet, mitä pohjatietoja pääaine edellyttää opiskelijoilta. Esimerkiksi rahoituksen pääaineopiskelijaksei edellytetään kandivaiheessa opiskeltua rahoituksen sivuaineopintokokonaisuutta kovalla 4,2 pisteen keskiarvolla.

Poikkitieteelliset opinnot

Aalto-yliopiston erityispiirteenä on sen monitieteisyys. Myös kauppatieteen opiskelijat voivat tietyin edellytyksin sisällyttää tutkintoonsa opintoja myös jossakin toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa.

Käytännössä tämä on selvästi helpompi polku kuin muiden yliopistojen opiskelijoille tarkoitettu joustavan opinto-oikeuden JOO-ohjelma.

Sen vuoksi designin tai insinööritieteiden yhdistämisestä tutkintoonsa haavailevan kannattaa pyrkiä Aalto-yliopistoon!

Vastaa