Itä-Suomen yliopiston kauppatieteet

Itä-Suomen yliopistossa voit opiskella kauppatieteitä Joensuussa ja Kuopiossa. Joensuun ja Kuopion kampuksilla keskitytään laajan ainevalikoiman sijaan vain muutamiin kauppatieteisiin.

Kauppatieteen kandidaatin tutkinto

Kauppatieteillä ei Itä-Suomessa ole omaa tiedekuntaansa — kauppatieteet on sijoitettu osaksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan ainevalikoima on laaja, sillä kauppatieteiden lisäksi tiedekuntaan on sijoitettu niinkin erilaisia tieteitä kuin historia, oikeustietee, sosiaalityö ja maantiede.

Sekä Joensuussa että Kuopiossa opiskellaan ensin yhteinen kandidaatin tutkinto. Kandivaiheessa kaikille yhteisiä opintoja on yli 130 opintopistettä kaikkiaan 180 opintopisteestä. Käytännössä opiskelu etenee siis hyvin suoraviivaisesti tiettyjen kurssien mukaan.

Opiskelijat voivat siten vaikuttaa tutkintonsa sisältöön huomattavasti vähemmän kuin Aalto-yliopiston tai Turun kauppakorkeakoulun kaltaisissa täysimittaisissa kauppakorkeakouluissa.

Kandidaatin tutkinnossa pääpaino on työelämänläheisillä kauppatieteillä: johtamisella, markkinoinnilla, laskentatoimella ja rahoituksella. Esimerkiksi kansantaloustieteen tai yritysjuridiikan kaltaisia aineita Itä-Suomessa ei ole tarjolla.

Teema-alueeseen erikoistuminen

Kandidaatin opintoihin kuuluu noin 40 opintopisteen verran yhden ns. teema-alueen opintoja.

Joensuussa vaihtoehtja on kaksi: palvelujohtaminen sekä yritysoikeus ja -talous. Palvelujohtamisen opinnoissa keskitytään brandimarkkinointiin, kilpailukyvyn, muutoksen ja luottamisen johtamiseen sekä matkailumarkkinointiin. Yritysoikeuden ja yritystalouden opinnoissa taas annetaan valmiuksia esimerkiksi tilintarkastukseen liittyviä työtehtäviä varten.

Kuopiossa teema-alueita ovat innovaatiojohtaminen sekä taloushallinto ja rahoitus. Innovaatiojohtaminen yhdistää johtamista, kansainvälistä liiketoimintaa, markkinointia ja yrittäjyyttä. Taloushallinnon ja rahoituksen opinnot valmentavat toimimaan monipuolisesti taloushallinnon ja rahoitussektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Maisterivaiheen KTM-opinnoissa opiskelija jatkaa valitsemansa teema-alueen opintoja. Näiden lisäksi tutkintorakenne mahdollistaa hiukan KTK-tutkintoa enemmän akateemista vapautta: tutkintoon kuuluvan sivuaineen voi valita vapaasti myös muualta kuin kauppatieteiden alalta.

Haku yhteisvalinnan kautta

Itä-Suomen yliopiston kylterit valitaan kauppatieteiden yhteisvalinnan kautta. Vuosittain opiskelemaan hyväksytään 50 opiskelijaa Joensuuhun ja 50 opiskelijaa Kuopion kampukselle.

Vastaa