Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa voit opiskella sekä kauppatieteiden kandidaatin että kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Jyväskylän yliopison kauppakorkeakoulu on monipuolinen oppilaitos, jossa opiskelee noin 1200 opiskelijaa. Liiketaloustieteiden liäsksi kauppakorkeakoulussa voi opiskella kansantaloustiedettä.

Kauppatieteen kandidaatin tutkinnossa voit opiskella pääaineena joko kansantaloustiedettä tai yrityksen taloustieteitä, eli varsinaisia kauppatieteitä.

Yrityksen taloustieteet pitävät Jyväskylässä sisällään seuraavat aineet ja tieteenalat:

 • laskentatoimi
 • johtaminen
 • markkinointi
 • yrittäjyys
 • yritysten ympäristöjohtaminen

Yrityksen taloustieteet eriytyvät Jyväskylässä maisteriopintovaiheessa erillisiksi pääaineiksi.

Ympäristöjohtaminen on Jyväskylän erikoisuus

Jyväskylän kauppakorkeakoulun ainevalikoima on siis melko suppea, varsinkin verrattuna Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulujen laajaan ja monipuoliseen ainevalikoimaan.

Kuitenkin Jyväskylästäkin löytyy maisterivaiheessa maisteriohjelma, joka on Suomen oloissa ainutlaatuinen — englanninkielinen yrityksen ympäristöjohtamisen maisteriohjelma.

Ympäristökysymyksistä kiinnostuneen ylioppilaan kannattaa sen vuoksi harkita joko koko tutkinnon suorittamista Jyväskylässä tai muualla suoritetun kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen hakeutumista maisteriopiskelijaksi Jyväskylään.

Kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden maisteriohjelma

Toinen Jyväskylän maisteriohjelmista on niinikään englanninkielinen kansainvälisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden maisteriohjelma.

Tämä koulutusohjelma ei ole aivan yhtä ainutlaatuinen, sillä kansainvälinen liiketoiminta kuuluu toki kauppakorkeakoulujen normaaliin ainevalikoimaan. Kansainvälinen yrittäjyys sen sijaan on jo hiukan eksoottisempi osa maisteriohjelmaa.

Jyväskylä ei ole mukana yhteisvalinnassa

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana yhteisvalinnassa.

Tämän vuoksi sinun täytyy ilmoittautua erikseen Jyväskylän pääsykokeeseen.

Jyväskylän kauppakorkeakoulun pääsykoekirjat ovat kuitenkin osaksi samoja kuin yhteisvalinnan pääsykoekirjat.

Kansantaloustieteen pääaineen pääsykoekirja:

 • Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, 7. painos, Sanoma Pro 2012, ISBN 9789526311302 .

Yrityksen taloustieteen pääaineryhmän pääsykoekirjat:

 • Kinnunen, Juha & Laitinen, Erkki K. & Laitinen, Teija. & Leppiniemi, Jarmo & Puttonen, Vesa: Avain laskentatoimeen ja rahoitukseen, AYY-Palvelu Oy 2010, ISBN 9789529906048.
 • Lämsä, Anna-Maija & Päivike, Taru: Organisaatiokäyttäytymisen perusteet, 1. – 5.painos,
  Edita 2010, ISBN 9789513740818.
 • Puusa, Anu & Reijonen, Helen & Juuti, Pauli &
  Laukkanen, Tommi: Akatemiasta markkinapaikalle – johtaminen ja markkinointi aikansa kuvana
  , Talentum 2012,ISBN 9789521419843
  (sähkökirja ISBN 9789521419850).

Hakuaika päättyy 3.4. 2012.

Valintakoe järjestetään 29.5.2013.

Lisätietoja:

Vastaa