Kauppakorkeakoulun pääsykoekirjat 2014

Kauppakorkeakoulujen yhteisvalinnan pääsykokeet perustuvat ensi kesänä kolmeen pääsykoekirjaan ja lukion talousmatematiikan kurssiin.

Useimmat kauppakorkeakoulut käyttävät opiskeliajvalinnassaan yhteisvalintaa. Yhteisvalintaan kuuluvat: Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto.

Tälläkin kertaa mukana on talousmatematiikan osuus. Aikaisemmin käytetystä erillisestä pääsykoekirjasta on nyt luovuttu: sen on korvannut lukion talousmatematiikan kurssi.

Perinteiseen tapaan pääsykoekirjat käsittelevät markkinointia, johtamista, kansantaloustiedettä, laskentatoimea ja rahoitusta.

Pääsykoekirjat on hyvä ostaa mahdollisimman pian, sillä niiden lukemiseen kannattaa varata kuukausia aikaa.

Johtaminen ja markkinointi
Puusa, Anu – Reijonen, Helen – Juuti, Pauli – Laukkanen, Tommi: Akatemiasta markkinapaikalle – Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvana, Talentum, 2012 tai uudempi. ISBN: 978-952-14-1984-3 / 978-952-14-1985-0.

Tilaa kirja Akateemisesta kirjakaupasta!

Laskentatoimi ja rahoitus
Ikäheimo, Seppo – Laitinen, Erkki K. – Laitinen, Teija – Puttonen, Vesa: Laskentatoimi ja rahoitus, Vaasan yritysinformaatio Oy, 2011 tai uudempi. ISBN: 978-951-96324-3-8.
Tilaa Akateemisesta kirjakaupasta!

Kansantaloustiede 
Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, 7. uudistettu painos, SanomaPro, 2012 tai uudempi. ISBN: 978-952-63-1556-0.

Tilaa Akateemisesta kirjakaupasta!

Talousmatematiikka
Talousmatematiikan osuus perustuu lukion opetussuunnitelman mukaiseen talousmatematiikan oppimäärään.  Hakijan oletetaan hallitsevan myös talousmatematiikan oppimäärän pohjana oleva matematiikan käsitteistö ja menetelmät sekä valintakoekirjallisuudessa käytetty terminologia.

Valintakokeen eri osa-alueiden maksimipistemäärät ovat seuraavat: Johtaminen ja markkinointi 13 pistettä, Laskentatoimi ja rahoitus 13 pistettä, Kansantaloustiede 7 pistettä ja Talousmatematiikka 7 pistettä, yhteensä 40 pistettä.

Vastaa