Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on maan suurin

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun on Suomen suurin kauppakorkeakoulu. Monitieteiseen yliopistoon kuuluu kauppatieteiden lisäksi myös insinööritieteitä ja design-korkeakoulu.

Lue loput »

Perusta opintopiiri kauppakorkeakoulun pääsykoekirjoja varten

Asutko pienellä paikkakunnalla, jossa ei järjestetä kaupallisia valmennuskursseja kauppakorkeakoulun pääsykokeita varten? Onko sinun vaikea lukea yksin ja yrittää säilyttää motivaatio kaiken muun puurtamisen keskellä? Silloin oman lukupiirin perustaminen voi olla mainio ratkaisu! Lue loput »

Kauppakorkeakoulun pääsykoekirjat 2012

Vuonna 2012 valintakokeen kysymykset pohjautuvat alla ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa jaettavaan aineistoon. Kesällä 2012 aineistokokeena järjestetään kansantaloustieteen osio.

Laskentatoimen ja rahoituksen oppikirjaa lukuunottamatta pääsykoekirjat ovat vanhoja tuttuja. Tänä vuonna myös matematiikka ja tilastotiede palaavat pääsykoekirjojen joukkoo — todennäköisesti monen harmiksi.

Pääsykoekirjat voit tilata jo nyt tekstissä olevaa linkkiä klikkaamalla!

Mitä aikaisemmin aloitat pääsykokeisiin valmistautumisen, sitä paremmin ehdit omaksua tämän paksun kirjapinon yksityiskohdat. Sen vuoksi pääsykoekirjoihin perehtyminen kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain.

 

Tienari, Janne & Meriläinen, Susan: Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa . WSOYpro 2009, ISBN 978-951-0-35364-6.


Ikäheimo, Seppo & Laitinen, Erkki K. & Laitinen, Teija & Puttonen, Vesa: Laskentatoimi ja rahoitus. Vaasan Yritysinformaatio Oy 2011, ISBN 978-951-96324-3-8.

Henrikki Tikkanen & Johanna Frösén: StratMark II: Strategisen markkinoinnin teho ja tulokset. Talentum Media Oy, 2011, ISBN 978-952-14-1672-9.

Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja. 4. uudistettu painos WSOYpro 2010 tai uudempi. ISBN 978-951-0-36875-6

Kallio, Markku & Korhonen, Pekka & Salo, Seppo: Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä. 3. uudistettu painos, Helsinki 2003 tai uudempi. ISBN 978-952-91-6722-9

Käytä myös syksy hyväksesi – opiskele avoimessa!

Jäikö viime kesän pääsykokeissa opiskelupaikka saamatta? Jos näin kävi, on viimeistään nyt hyvä aika pohtia miksi näin kävi. Näin voit ensi keväänä ja kesänä paikata ongelman.

Monet aloittavat pääsykokeisiin lukemisen vasta keväällä — eikä ihme, sillä pääsykoekirjojakaan ei ole vielä tässä vaiheessa julkistettu. Se ei kuitenkaan estä valmistautumista ensi kevään ja alkukesän koetukseen.

Todennäköisesti paras tapa valmistautua kevään urakkaan on opiskelu jonkun kauppakorkeakoulun avoimessa yliopistossa. Avoimessa yliopistossa saat opiskeltua edullisesti tuhdin perusannoksen pääsykokeen keskeistä sisältöä. Tämä onnistuu parhaiten, kun suoritat talven aikana

 • markkinoinnin johdantokurssin
 • johtamisen johdantokurssin
 • kansantaloustieteen johdantokurssin (huomaa myös yhteiskunta- tai valtiotieteellisen kurssit!)
 • kirjanpidon ja johdon laskentatoimen peruskurssit.

Vaikka kurssikirjat poikkeavat pääsykoekirjoista, saat näillä kursseilla yliopistosta tai kauppakorkeakoulusta riippumatta hyvän yleiskäsityksen pääsykoemateriaalista. Lisäksi pääset kärryille kielestä, jota kauppa- ja taloustieteen oppikirjoissa käytetään.

Avoimessa yliopistossa tai korkeakoulussa opiskelussa on sekin hyvä puoli, että suorittamasi kurssit luetaan hyväksesi opiskelupaikan saatuasi. Sinun ei siis enää tarvitse suorittaa näitä pakollisia ensimmäisen vuoden kursseja!

Saatat myös huomata, että kauppatieteiden opiskelu ei kenties olekaan juuri sinun juttusi — tai kenties kiinnostut tulenpalavasti jostakin aikaisemmin tylsänä pitämästäsi aiheesta. Molemmissa tapauksissa olet saanut suuren hyödyn avoimen yliopston kurssista.

 

 

Kauppakorkeakoulun pääsykoekirjat 2011

Huomaa, että tämä viesti koskee tämänvuotisia pääsykokeita. Kesän 2012 pääsykoekirjat julkistetaan vasta myöhemmin!

Tiedot ensi kesän (2011) pääsykokeista on vihdoin julkaistu! Pääsykoekirjojen joukossa on viime kesän pääsykokeista tuttujen kirjojen lisäksi myös uusi markkinoinnin pääsykoekirja. Kansantaloustieteen oppikirjasta taas on julkaistu uusi painos, eikä hakuohjeiden mukaan vanha painos enää kelpaa kesän 2011 pääsykokeisiin valmistautumiseen.

Johtamisen ja organisaatioiden osuus pääsykokeesta toteutetaan aineistokokeena. Koe pohjautuu edellä mainittuun kirjaan. Lisäksi koetilaisuudessa jaetaan aineistoa, jota on käytettävä hyväksi tehtäviin vastatessa.

Tienari, Janne & Meriläinen, Susan:  Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. WSOYpro 2009, ISBN 978-951-0-35364-6.

Kinnunen, Juha & Laitinen, Erkki K. & Laitinen, Teija & Leppiniemi, Jarmo & Puttonen, Vesa: Avain laskentatoimeen ja rahoitukseen. KY-Palvelu Oy, Keuruu 2007 (myös uudempi käy), ISBN 978-952-99060-4-8.

Vuokko, Pirjo: Nonprofit-organisaatioiden markkinointi. WSOY Porvoo 2004 (myös uudempi käy), ISBN 978-951-0-28693-7.

Pohjola, Matti:  Taloustieteen oppikirja, 4. uudistettu painos (aiemmat painokset eivät käy). WSOY 2010, ISBN 978-951-0-36875-6.

Jokaisen pääsykoekirjan kansikuva toimii linkkinä, jonka kautta voit tilata sinulta vielä puuttuvan pääsykoekirjan luotettavasta kotimaisesta nettikaupasta. Pääsykoekirjat kannattaa tilata ajoissa, sillä monet aloittavat luku-urakkansa jo sydäntalvella!

Yritysrahoituksen perusteet

Osakekurssit, markkinakorot ja valuuttakurssit kuuluvat nykyään päivittäiseen uutisvirtaamme. Euroopan aikaan illalla New Yorkissa tapahtuneet kurssikäänteet näkyvät yöllä Aasiassa ja aamulla myös Euroopan pörsseissä.

Nämä uutiset vaikuttavat nykyään sekä yksittäisten ihmisten että yritysten toimintaan. Markkinoilta kantautuvat tiedot antavat yritysjohdolle tietoa, jota he voivat käyttää investointipäätöksien pohjana. Investoinnin pitää nimittäin tuottaa enemmän, kuin mitä yritys joutuu maksamaan pääomasta.

Globaaleilla markkinoilla valuutta- ja korkomuutokset vaikuttavat myös sellaisiin yrityksiin, jotka eivät harjoita ulkomaankauppaa tai joilla ei ole valuuttalainoja tai -sijoituksia. Lisäksi valuutta- ja korkomarkkinoiden sääntelyn vähentäminen on tehnyt yritysten riskienhallinnasta entistä vaativampaa.

Vaikka yksityishenkilö ei sijoittaisikaan osakkeisiin tai kävisi valuuttakauppaa, voi hän tarvita markkinatietoa omaa talouttaan koskevan päätöksenteon pohjana. Korkokehitys vaikuttaa nimittäin sekä säästöjen tuottoon, että esimerkiksi asuntolainan korkoon. Asuntolainan korot näet sidotaan yleensä markkinakorkoon. Näin korkouutiset vaikuttavat myös yksityishenkilön henkilökohtaiseen talouteen.

Jos Euroopan keskuspankki päättää nostaa ohjauskorkoa, vaikuttaa se myös yritysten toimintaan. Jos yrityksellä on lainaa, joka on sidottu markkinakorkoihin, nostaa ohjauskoron nostaminen yrityksen lainakustannuksia. Kun korkotaso nousee, ovat korkosijoitukset sijoittajien kannalta houkuttelevampia kuin aikaisemmin. Osakesijoituksien houkuttelevuus taas laskee suhteessa korkosijoituksiin. Osakeantien järjestäminen hankaloituu, kun sijoittajien tuottovaatimus nousee. Tällöin osakkeista saadaan markkinoilta alhaisempi hinta.

Nykyään on mahdollista sijoittaa varoja erittäin moniin erilaisiin kohteisiin: esimerkiksi osakkeisiin, obligaatioihin, yrityslainoihin ja erilaisiin sijoitusrahastoihin. Sijoittajat kiinnittävät sijoituspäätöksiä tehdessään huomiota erityisesti kahteen asiaan: sijoituksen riskiin ja sen odotettuun tuottoon. Tuoton tulee vastata sijoituksen odotettua riskiä. Mitä suurempi riski sijoitukseen liittyy, sitä parempaa tuottoa sijoittaja haluaa riskin vastineeksi.

Tasapainotettu mittaristo – balanced scorecard

Strategisen johtamisen kannalta on tärkeää, että johdon laskentatoimi käyttää yrityksen toiminnan ja suorituskyvyn mittaamisessa strategian kannalta tärkeitä mittareita. Kuitenkaan ei pidä käyttää liian montaa mittaria.

Kokonaisvaltaiset suorituskyvyn mittausjärjestelmät yhdistävät tavallisesti sekä taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita. Esimerkiksi yrityksen kannattavuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat luvut ovat taloudellisia mittareita. Asiakastyytyväisyys taas olisi ei-taloudellinen mittari.

Tasapainotettu mittaristo (BSC, balanced scorecard) on suosituin kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittausjärjestelmä. Se sisältää mennyttä toimintaa kuvaavia taloudellisia mittareita sekä tulevaisuuden huomioivia ei-taloudellisia mittareita. Viimeksimainitut mittaavat asiakastyytyväisyyttä, innovaatioita ja kehittymiskykyä. Siten BSC yhdistää pitkän ja lyhyen tähtäimen näkökulmat, yrityksen sisäiset ja ulkoiset näkökulmat sekä taloudelliset ja ei-taloudelliset mittarit.

Tasapainotettu mittaristo ottaa huomioon ainoastaan tärkeimmät strategian tekijät. Keskittyminen avaintekijöihin auttaa yrityksen johtoa huomioimaan tärkeät mittarit yhtenä kokonaisuutena. Samalla se auttaa arvioimaan, miten eri tekijöiden parannukset vaativat myös muiden tekijöiden huomioimista.

BSC sisältää neljä ulottuvuutta:

 • asiakkaan näkökulma
 • sisäinen näkökulma
 • innovoivuus ja oppiminen
 • taloudellinen näkökulma

Asiakkaan näkökulma mittaa esimerkiksi nopeutta, laatua, palvelua ja asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia.

Sisäinen näkökulma mittaa esimerkiksi prosessien läpimenoaikaa, laatua ja työntekijöiden tuottavuutta.

Innovoivuuden ja oppimisen näkökulmassa tarkastellaan esimerkiksi kykyä kehittää uusia tuotteita.

Taloudellinen näkökulma käyttää taloudellisia tunnuslukuja kuten pääoman tuottoprosentti, quick ratio ja omavaraisuusaste.

Strategisen johdon laskentatoimen työkalut

Strateginen johdon laskentatoimi tuottaa informaatiota, jota yrityksen johto voi käyttää hyväkseen strategisessa päätöksenteossa. Pääsykoekirjassa esitellään viisi strategisen johdon laskentatoimen menetelmää:

 1. Toimintokustannuslaskenta pyrkii tunnistamaan toiminnot, jotka aiheuttavat kustannuksia ja ajurit, jotka aiheuttavat toimintojen sisällä kustannuksia. Kun nämä tunnetaan, voidaan kustannuksia pienentää.
 2. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (total quality management, TQM) pyrkii vähentämään prosaesseissa esiintyviä virheitä jatkuvan parantamisen avulla. Laatukustannuslaskenta tukee laatujohtamista.
 3. Lisäarvojohtaminen (value added management) tunnistaa prosessit, jotka eivät tuota asiakkaalle lisäarvoa. Sen jälkeen ne voidaan eliminoida. Vastaavasti asiakkaalle erityisesti arvoa tuottavia prosesseja pyritään tehostamaan.
 4. Ei-taloudellisest mittarit kuten työntekijöiden motivaatio, tuotannon läpimenoaika ja laitteiden asetusajat auttavat mittaamaan prosessien suorituskykyä.
 5. SWOT-analyysi tuottaa tietoa yrityksen sisäissitä vahvuuksista ja heikkouksista sekä ulkoisista mahdollisuuksista ja uhista. SWOT-analyysin avulla voidaan arvioida yrityksen nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Siten se muodostaa perustan yrityksen kehittämiselle.